Tế bào gốc của da ( Fibroblasts ) làm nhiệm vụ sản suất ra các thành phần cấu tạo của da.

Collagen : Làn da khỏe mạnh và trẻ trung

Elastin : Độ đàn hồi, mềm mại và căng bóng

Hyaluronic Acid : bảo vệ độ cân bằng về nước cho làn da, lấp đầy khoảng trống cho da.

Chính vì thế, khi tế bào gốc của da ( Fibroblasts ) hoặc nguồn sản xuất giảm số lượng đi, cũng giống như nhà máy sản xuất bị mất đi, dẫn đến việc sinh ra các vấn đề về da. Collagen chiết xuất lạnh từ bào ngư, đã giúp bổ sung thêm tế bào cho da, nhưng số lượng tế bào da vẫn bị giảm đi hằng ngày, nên cần đặc biệt chăm sóc bản thân từ bên trong  đi đôi với việc dưỡng da “ chúng tôi có nhiệm bổ sung thêm số lượng, bạn cần phải chống lại việc giảm số lượng đấy một cách tốt nhất”

Tế bào gốc của da ( Fibroblasts ) làm nhiệm vụ sản suất ra các thành phần cấu tạo của da.

Collagen : Làn da khỏe mạnh và trẻ trung

Elastin : Độ đàn hồi, mềm mại và căng bóng

Hyaluronic Acid : bảo vệ độ cân bằng về nước cho làn da, lấp đầy khoảng trống cho da.

Chính vì thế, khi tế bào gốc của da ( Fibroblasts ) hoặc nguồn sản xuất giảm số lượng đi, cũng giống như nhà máy sản xuất bị mất đi, dẫn đến việc sinh ra các vấn đề về da. Collagen chiết xuất lạnh từ bào ngư, đã giúp bổ sung thêm tế bào cho da, nhưng số lượng tế bào da vẫn bị giảm đi hằng ngày, nên cần đặc biệt chăm sóc bản thân từ bên trong  đi đôi với việc dưỡng da “ chúng tôi có nhiệm bổ sung thêm số lượng, bạn cần phải chống lại việc giảm số lượng đấy một cách tốt nhất”

Tế bào gốc của da ( Fibroblasts ) làm nhiệm vụ sản suất ra các thành phần cấu tạo của da.

Collagen : Làn da khỏe mạnh và trẻ trung

Elastin : Độ đàn hồi, mềm mại và căng bóng

Hyaluronic Acid : bảo vệ độ cân bằng về nước cho làn da, lấp đầy khoảng trống cho da.

Chính vì thế, khi tế bào gốc của da ( Fibroblasts ) hoặc nguồn sản xuất giảm số lượng đi, cũng giống như nhà máy sản xuất bị mất đi, dẫn đến việc sinh ra các vấn đề về da. Collagen chiết xuất lạnh từ bào ngư, đã giúp bổ sung thêm tế bào cho da, nhưng số lượng tế bào da vẫn bị giảm đi hằng ngày, nên cần đặc biệt chăm sóc bản thân từ bên trong  đi đôi với việc dưỡng da “ chúng tôi có nhiệm bổ sung thêm số lượng, bạn cần phải chống lại việc giảm số lượng đấy một cách tốt nhất”